BACK
 
rdeča raketa, autoryno, jazzwerkstatt wien  
   
thu 28.05.2015 morzinplatz (outside)   
   
into the city wiener festwochen
hotel metropole. giving memory a future

concerts 7 p.m.
autoryno
jazzwerkstatt wien
rdeča raketa (maja osojnik & matija schellander
 
 
   


http://jazzwerkstatt.at/